READING PROBLEM?
DOWNLOAD FONT

Oru Cheru Punchiri: Review

Q'jslgk il]jH eyslfk]lik' Q' ilGdUA Srgjmk' sikijxjdX; rjhrjHj Liclr emiln\ ilGdUA; Ye.lfj Yecgj[ YeSpl,j -hcUaln\ Lijsm YefjPIrj]k'f\; TfjSrlsmlA LrlFfIj LgkA agn .JfjukA ejs']ksy efji\ sentiments KA domj -dkSlX YeCgojfaldk'k; Lf\ QSg cauA dgknikA .J.ikA .ulrdikaldk'k; t'lH .lgfjH[ L\ sf]\ Sdgxjsh cl<jfU Sdcgj[ Qgk cAijPludR (tAmj t'\ rlaSPuA) Tfl Qgk ijSulwr]kyjsqkfjujgj]k'k[ LfkA LY.elxjujH[ Qgk svyk ekjgjsu' fs vhjYfjhosm; vjYfs]kyj\ cAijPludR eyfjsruln\:

Oru Cheru Punchiri

"Oru Cheru Punchiri is a celebration of life, of old age..."

tqkefjs aPUjH rjH]k' d{,]kykkA Lykefjs aSPU rjH]k' Llxk]k}jukA fxksm ilGdUA tjsr Lmjk selxjk t'k dl}jgkd t'fldnA cAijPluds Yeckf Yeclliruksm LGA; eo]xkA dlu\dxkA ijkdxksals] dnjdknG'\ djxjdxksm cAzJfA Sd}\[ sdlk sdlk dkc{fjdxjhosm SrgA dx\[ fxlhldk' clao<U egj,\dgnA rmj i{pfjdX cckDA ilqk'k; tlA ijM\ fXs]lA flsa'\ a]xksm Sc< .J,njdX]\ dJqmlrkA alYfA .Jgk]X Lujisg'\ iUA; d{,]kyk\ agjj}kA[ TO Lmjkselxj fkmglR fs' Llxk]k}j fJgkalrj]k'jm\ - ihju ekjgj Qmkk'k;

fky'k eyus}[ TO vjYfA Qgk cAf{ejsuls] fgk'k\; ses}'\ ej'jhosm i'\ T]jxjul]julH dj}k' Qgk ckDA dhG' T]jxjuksm cAf{ej; TO vjYfs TUR eSrlgaujSh]\ fjgsmk alrpA Lfjgkdm' iUjeowulsf asMl'ka; lreJ_A LilG/kSwflikA cjrjal Shlds segkrkalu cllH tA;mj;ilckSpiR rluG Qgk vhjYfsamklH[ eMlik'Yf LilG/kdX sdlmkfjsr cIJdgj]k'f\[ tSl rksm CJhjs .lzalujSluj;

TO vjYfs ShDdR tfjG]k'f\ YePlralukA Lfjs -CufhjH rj'ksdlln\; cao<A T'\ Srgjmk' Qgk YePlr sikijxj[ Lfluf\ LrlFal]smlsf ilGdUA LfjwJij]kilR LdlfkA |fl\ ><k.ogjeA i{gkaj'\ L.jakDJdgj]k'fkalu Qgk clao<jd ulFlGUaln\; TO YeCjs rjclgiH]gnaln\ tA;mj TO cjrjaujH svk'f\; tl selfkrjuaX]kA dksy LeilpX KldkA; eS[ TO Leilpsx tmkk dl}j[ rjhrjH]k' ulFlGUsx ay]k'[ LsjH ay]kilR SYegjj]k' Yeinf LSuMA rjUikA wkzkeli<ikaln\;


| Home | Mail |

| History of Indian Cinema | Indian Parallel Cinema |
| Malayalam Parallel Cinema | Malayalam Middle-Stream Cinema |
| Malayalam Cinema Database |